ལག་ལེན་པའི་རྒྱས་བཤད།

  • རྒྱལ་ཁབ
    ར་ཤི་ཡཱན་ ཕེ་ཌི་རེ་ཤཱན།
  • གྲོང་སྡེ/ཁྲོམ
    Волгоград

Privacy and policies

ནང་བསྐྱོན་སྦྱོང་ལཱ།

  • ས་ཁོངས་ནང་འཛུལ་སྤྱོད་མཇུག་རང་།
    གཟའ་སྤེན་ཕ་, 25 ཟླ་བ་དགུ་པ་ 2020, 6:12 ཕྱི་ཆ  (27 ཉིམ་ 3 ཆུ་ཚོད)